Synes du også, det kan være forvirrende med alle de begreber, der findes omkring din elregning? Det forstår vi godt. Et af de sværeste begreber er aconto el, for hvordan fungerer aconto el egentlig? 

Hos Vedvarende ønsker vi at gøre det let for dig at forstå alle aspekter af din elregning, så du føler dig tryg ved dit elforbrug og de omkostninger, der følger med. En af de ting, mange af vores kunder har spørgsmål om, er begrebet “aconto el”. Derfor har vi sammensat denne forklaring for at hjælpe dig.

Hvad er aconto el? 

Ordet “aconto” stammer fra det italienske “a conto” og betyder “på konto” eller “forudbetaling”. Når det kommer til din elregning, refererer aconto til den betaling, du laver forud for dit faktiske elforbrug.

Herunder ser du nogle af de mest stillede spørgsmål angående aconto el: 

Hvorfor betale el på aconto?

Ved at betale forud sikrer du og elselskabet en mere stabil økonomi. Det giver os mulighed for at planlægge og fordele omkostningerne, og det giver dig som kunde en bedre forudsigelighed i dit budget.

Hvordan beregnes aconto-beløbet?

Dit aconto-beløb beregnes ud fra dit tidligere elforbrug. Hvis du for eksempel har boet på din nuværende adresse i et år eller mere, vil vi tage udgangspunkt i dit forbrug fra de tilsvarende måneder året før. Hvis du er ny kunde eller flytter til en ny adresse, vil vi bruge gennemsnitsforbruget for en bolig af din type og størrelse som udgangspunkt.

Hvad hvis mit faktiske forbrug afviger fra aconto-beløbet?

Det er vigtigt at huske, at aconto er en forudbetaling baseret på en skønnet mængde. Hvis dit faktiske forbrug viser sig at være højere eller lavere end det beløb, du har betalt forud, vil forskellen blive reguleret på din næste regning. Hvis du har brugt mindre el end forudbetalt, vil du få et tilgodehavende, og hvis du har brugt mere, vil du skulle betale differencen.

Kan jeg ændre mit aconto-beløb?

Ja, hvis du mener, at dit aconto-beløb ikke afspejler dit aktuelle forbrug – for eksempel hvis du har fået energibesparende apparater eller ændret din levevis – kan du kontakte os for at få justeret dit aconto-beløb.

Hvorfor vælge aconto el frem for månedsafregning?

Der er naturligvis både fordele og ulemper ved at betale forud for din el via aconto. Den største fordel ved aconto betaling på sin elregning er forudsigelighed i dit budget og økonomi. 

I stedet for at opleve store udsving i regningsbeløbet fra måned til måned eller kvartal til kvartal, giver aconto-betalingen dig en mere stabil og forudsigelig udgift. Dette gør det lettere at budgettere og planlægge økonomisk. Selvom din aconto el er baseret på et skøn, minimerer det risikoen for uventede høje regninger. Hvis for eksempel en kold vinter resulterer i øget opvarmning og dermed øget elforbrug, vil det påvirke regningen. Men med aconto-betaling er dette forbrug spredt ud over flere måneder, hvilket reducerer chokket af en pludselig høj regning. De fleste finder det lettere at håndtere jævnlige, forudsigelige betalinger frem for at skulle reagere på varierende regningsbeløb.

Hvor kan jeg se mit elforbrug? 

Som kunde hos Vedvarende kan du altid logge ind på din konto og følge med i dit aktuelle og historiske elforbrug. Du kan også følge elpriserne time for time lige her. 

Hvis du ikke er kunde hos Vedvarende, og dit nuværende elselskab ikke tilbyder et godt overblik over dit elforbrug, kan du altid logge ind på eloverblik.dk med MitID. Her har alle adgang til deres aktuelle elforbrug uanset elselskab. 

På eloverblik.dk kan du desuden også se din eldeklaration, som er en beregning af dine emissioner (udledning af blandt andet CO2) for et givent år. Som kunde hos Vedvarende har du muligheden for at lave en grøn elaftale, hvor vi køber certifikater på, at din strøm kommer fra vedvarende energikilder.

Aconto tilbagebetaling – hvornår får man aconto tilbage? 

Hos langt de fleste elselskaber i Danmark er det helt normalt, at man som kunde betaler for sit elforbrug via en aconto regning. Det er der som nævnt både fordele og ulemper ved. En af de største ulemper er, når du skifter elselskab. Her kan det nemlig være svært at gennemskue, om du har penge tilovers fra din aconto regning hos dit gamle elselskab. Og derudover er det ikke alle elselskaber, der automatisk udbetaler et eventuelt overskydende beløb tilbage til dig. 

Når du skifter elselskab, skal du derfor holde øje med slutopgørelsen fra dit gamle elselskab. Selvom du har betalt dine regninger via PBS, er det langt fra alle elselskaber, der udbetaler dit tilgodehavende den vej. I de fleste tilfælde skal du faktisk selv henvende dig til elselskabet for at oplyse det kontonummer, som pengene skal overføres til. Hold derfor godt øje med opgørelsen, og kontakt dem, hvis du mener, du har penge til gode. 

Tjek selv om du skal have penge tilbage i el

Forældelsesfristen på gæld som den, dit gamle elselskab kan have til dig, er på 10 år. Derfor, hvis du inden for de seneste 10 år har skiftet elselskab, kan du have krav på et gammelt tilgodehavende. Åf den årsag er det vigtigt, at du altid selv tjekker med dit gamle elselskab, om du har penge til gode hos dem. 

Det kan du gøre på følgende måder: 

  1. Undersøg om du stadig kan logge ind på selvbetjeningen hos dit tidligere elselskab. Et eventuelt restbeløb fra din aconto vil være på din slutopgørelse.
  2. Tjek dine kontoudtog eller betalingsservice i banken omkring det tidspunkt, du skiftede elselskab. Hvis dit gamle elselskab automatisk har udbetalt dit tilgodehavende, vil du typisk have fået det senest 6 uger efter, du skiftede.
  3. Kontakt dit tidligere elselskab, gerne skriftligt, så du har dokumentation for henvendelsen. Sørg gerne for at give dem dit tidligere kundenummer eller lignende dokumentation for, at du har været kunde.
  4. Kontakt Ankenævnet på Energiområdet, hvis du ikke får svar på din skriftlige henvendelse. Det koster 160 kr., som du får igen, hvis nævnet giver dig medhold.